Papa Destra

AZIMAT COCAKIJO

Sebuah sarana / Media ikhtiar secara batin yang berbentuk Azimat siap pakai, disertai Do'a/Amalan/Matra pengontak daya magisnya yang Insya Allah bermanfaat antara lain :
 • Mendapatkan berkah & kebahagiaan dalam segala macam pekerjaan
 • Mahabbah Umum yang membuat anda disenangi semua orang baik laki-laki maupun perempuan
 • Media penglaris dagangan apa saja
 • Insya Allah akan selalu mengalami kecukupan
 • Untuk menolak kebencian baik itu dari seseorang, pejabat, khalayak atau lainya, sehingga beralih menaruh kasih sayang dan perhatian
 • Insya Allah akan mendapatkan Jodoh ideal untuk yang ingin segera menikah
 • Juga berguna untuk anak kecil agar tidak terkena Sawanan / Kesurupan
 • Merukunkan Pasangan yang sedang berselisih
 • Menolak Pencuri baik itu Rumah, ladang, sawah, dll
 • Memiliki daya Pembungkam Mulut untuk siapa saja yang anda inginkan
 • Menolak sihir / lentrek / ilmu hitam
 • Daya Ghoib dapat disalurkan ke media Air putih / lainya untuk berbagai keperluan 
 • Mendapatkan kewibawaan dan kemudahan
 • Dan lain-lain, Insya Allah sesuai niat anda . . .
Azimat tersebut siap pakai dan langsung digunakan sesuai hajad anda


Kami hanya berusaha membantu sesuai kemampuan dan tidak pernah memberikan Janji atau jaminan apapun untuk setiap Layanan yang kami berikan kepada khalayak. ” Sedoyo Namung Lantaran “ , karena semua tergantung keyakinan anda dan ijin dari Tuhan Yang Maha Kuasa.